top of page

Engineering.

Basert på en skisse, tegning eller vareprøve fra kunden utarbeider Comatra produksjonstegninger for godkjenning av kunde. Så produserer vi vareprøver som sendes kunden for test og aksept. Det er en betydelig fordel at vi har eget modellverksted og kan raskt og rimelig produsere modeller. Tilsvarende for oppgradering og produktutvikling.   Vi bidrar også med kostnadsreduserende forslag i forhold til utforming og materialvalg.  Comatra har lang erfaring og kunnskap om hvilken gummiblanding som best vil oppnå den funksjon kunden ønsker. 

Tegning til prototyper.
bottom of page